İhracat

İhracat Rejimi temel olarak Türkiye’ de üretilip, ihraç edilen ürünler için kullanılmaktadır. İhracat Rejimine ait işlemler, Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği’ nin yanı sıra, İhracat Yönetmeliği, İhracat Rejimi Kararları, İhracat Tebliğleri ve ihracata ilişkin diğer mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir.