Dahilde İşleme

Hammaddelerin ve ambalaj malzemelerinin, yurt dışından ithalat vergilerinden muaf olarak ithal edilmesi, daha sonra yurt içinde gerçekleşen üretim faaliyetleri neticesinde, katma değerli ürünlerin ihraç edilmesi işlemlerinin düzenlendiği gümrük rejimine Dahilde İşleme Rejimi denilmektedir.