Geçici İthalat

Mesleki teçhizat, sergi, fuar, toplantı ve benzeri etkinliklerde gösterime ya da kullanıma sunulan eşya, tıbbi, cerrahi ve laboratuvar teçhizatı, taşıma araçları, ambalajlar, özel nitelikte eşya, numuneler, üretim araçları ve parçaları gibi ürünlerin belirli bir süreliğine Türkiye’ ye getirilmesi durumunda ithalat gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak yurt içine sokulmak istendiğinde kullanılması gereken gümrük rejimi Geçici İthalat Rejimidir. Geçici ithalat rejiminin kilit noktası bu rejim altında ithalatı yapılan eşyanın Türkiye’ deki kullanımı sırasında oluşan olağan yıpranma dışında her hangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihraç edilmesi veya gümrükçe kabul edilen diğer bir işleme ( bir gümrük rejimine tabi tutulması, serbest bölgeye konulması, imha edilmesi, gümrüğe terk edilmesi ) tabi tutulmasıdır.