Hariçte İşleme

Dahilde işleme rejiminin tersi istikamette çalışan Hariçte İşleme Rejimi, Türkiye’ de serbest dolaşımda bulunan eşyaların yabancı ülkelerde üretim faaliyetlerine tabi tutulmaları için Geçici İhracatını ve sonrasında üretimi tamamlanmış nihai ürünlerin gümrük vergilerinden tamamen veya kısmi olarak muaf biçimde ithalatını düzenlemektedir.