Transit

Türkiye’ deki yerleşik firmaların yapacakları Transit Ticaret işlemlerinde veya Türkiye üzerinden taşınacak ürünlerin, Türkiye Gümrük Mevzuatı’ n da belirtilen vergiler ödenmeksizin, Türkiye sınırları dışına veya Türkiye içindeki diğer bir noktaya taşınması işlemlerinde kullanılan gümrük rejimine Transit Rejimi denilmektedir.