Gümrük Kontrolü Altında İşleme

Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi’ n de ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve işlemlerden elde edilen ürünlerin tabi oldukları gümrük vergileri üzerinden serbest d ...

Geçici İthalat

Mesleki teçhizat, sergi, fuar, toplantı ve benzeri etkinliklerde gösterime ya da kullanıma sunulan eşya, tıbbi, cerrahi ve laboratuvar teçhizatı, taşıma araçları, ambalajlar, özel nitelikte eşya, numuneler, üretim araçları ve parçaları gibi ürünlerin belirli bir süreliğine Türk ...

Serbest Dolaşıma Giriş

Türkiye’ ye ithal edilecek ürünler için kullanılan gümrük rejimine serbest dolaşıma giriş rejimi denilmektedir. ...

Transit

Türkiye’ deki yerleşik firmaların yapacakları Transit Ticaret işlemlerinde veya Türkiye üzerinden taşınacak ürünlerin, Türkiye Gümrük Mevzuatı’ n da belirtilen vergiler ödenmeksizin, Türkiye sınırları dışına veya Türkiye içindeki diğer bir noktaya taşınması işlemlerin ...

Antrepo

Ürünlerin antrepolara konulmasını düzenleyen Gümrük Mevzuatı’ nın tümüne Antrepo Rejimi denilmektedir. Genellikle ithalat aşamasında kullanılan antrepolar, gümrüklü alan ve depolama yerleridir. Antrepolar esasen Türkiye’ nin coğrafi sınırları içerisinde yer almalarına rağm ...

Dahilde İşleme

Hammaddelerin ve ambalaj malzemelerinin, yurt dışından ithalat vergilerinden muaf olarak ithal edilmesi, daha sonra yurt içinde gerçekleşen üretim faaliyetleri neticesinde, katma değerli ürünlerin ihraç edilmesi işlemlerinin düzenlendiği gümrük rejimine Dahilde İşleme Rejimi denilmektedir. ...
Toplam 8