AR-GE açılımıyla “Araştırma ve Geliştirme” başta eğitim, bilim ve teknoloji olmak üzere birçok alanda yeni gelişmeler sağlayacak bilgilerin, ürünlerin ve araçların elde edilmesi amacıyla sistematik bir temelle başlatılan girişimlerdir. AR-GE çalışmaları bir şirketin ve işin refah düzeyinin arttırılabilmesi, o firmanın diğer firmalara oranla daha üst bir teknolojiye sahip olması için en önemli çalışmaların arasında yer alır. AR-GE çalışmalarının tamamı bilgiye ve araştırmaya dayalı olduğu gibi aynı zamanda sistematik bir yapı içerisinde gerçekleştirilmelidir.